زعفران ​​​​​​​ساکتی

گروه صنایع غذایی ساکتی

زیرگروه: صنایع غذایی
​​​​​​​
موقعیت: مشهد – شهرک صنعتی

محتوای ارایه شده:
تولید محتوای متنی و تصویری، مدیریت پروژه و مشاوره کسب و کار و برندینگ