برج اداری و تجاری کیان سنتر

​​خدمات ارائه شده: مشاوره برندینگ و مارکتینگ، ارائه کمپین‌های اختصاصی فروشگاه‌های تجاری، ارائه برنامه اختصاصی برای مالکین و مستاجرین، کمپین تبلیغاتی ترکیبی با هردو بخش اداری و تجاری، تولید محتوای صوتی، تصویری و متنی از تمام فروشگاه‌ها، بهره‌برداری از لیست باشگاه مشتریان مجموعه در جهت پیشبرد خدمات دیجیتال به مالکین و ساکنین برج ها

​​بیش از شش ماه همکاری 

موقعیت: مشهد

​​​​​​​زیر گروه: خدماتی _ مجتمع _ اداری و تجاری